Iancu Lucian Spiru (1940)

 

Nu avem dreptul să uităm…

Pentru cei care, într-adevăr, au suferit prigoana totalitarismului ceauşist, pentru cei care au trăit în acele timpuri dar nu au reprezentarea corectă a ceea ce a însemnat poliţia politică, cât şi pentru tinerii de azi,  care nu au de unde să cunoască  grozăvia acelei perioade comuniste, în care până şi „gândul” era arestat, avem obligaţia de a pune la dispoziţia tuturor, inclusiv pentru generaţiile viitoare, adevărul.

E jenant şi ruşinos pentru că unii dintre semenii noştri, pentru simplul motiv că pot fi vocali, se erijează în eroi, dizidenţi, luptători împotriva comunismului, aducând argumente total neplauzibile, spunând că au semnat scrisori, au scris poezii, pamflete, au făcut arest la domiciliu – deşi el nu a existat în legislaţia românească de ieri  şi de azi – , că au avut domiciliu obligatoriu în altă localitate decât cea natală, în condiţiile în care în România acelor vremuri toţi absolvenţii de facultăţi erau trimişi să-şi efectueze meseriile alese oriunde, numai în localitatea de baştină nu.

TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL

BUCUREŞTI

SECŢIA FOND

DOSAR NR.116/1985

Sentinţa nr.16

Astăzi, 26 martie 1985, Tribunalul compus din:

Preşedinte                            Colonel de justiţie                               Sitaru Valeriu

Judecător                              Colonel de justiţie                               Galatiuc Mircea

Asesori populari  Căpitan de rangul I                             Gălie Gheorghe

Căpitan de rangul II                            Neacşu Mircea

Căpitan de rangul II                            Pahomil Ioan

Procuror                               Colonel de justiţie                               Virca Vasile

Grefier                                                                                                  Samoilă Magdalena

s-a întrunit în şedinţă publică în scopul de a soluţiona cauza privitoare pe:

– Scaleţchi Florentin învinuit pentru infracţiunile prevăzute de art.167 al.1, raportat la art.155 şi art.164 C.pen art.123 al.2 din Decretul nr.443/1972 şi art.245 al.1 C.pen.

– Mateescu Alexandru învinuit pentru infracţiunile prevăzute de art.167 al.1 C.pen. raportat la art.155 şi art.164 C.pen. art.123 al.2 din Decretul nr.443/72 şi art.245 al.1 C.pen.

Iancu Lucian Spiru, învinuit pentru infracţiunile prevăzute de art.167 al.1 raportat la art.155 şi art.164 C.pen, art.26 C.pen. raportat la art.123 al.2 din Decretul nr.443/72 şi art.245 al.1 C.pen.

Inculpaţii s-au prezentat în instanţă în stare de arest asistaţi după cum urmează: avocat Tache Virgil, apărător din oficiu pentru Scaleţchi Florentin, avocat Nicolescu Ioan, apărător din oficiu pentru Mateescu Alexandru, şi avocat Grigore Lucian, apărător ales pentru Iancu Lucian Spiru.

A fost prezentă şi partea civilă, întreprinderea de exploatare a Flotei Maritime NAVROM Constanţa prin consilier juridic principal Toma Petru.

De asemenea, au fost prezenţi martorii acuzării: Corbeanu Cornel, Lungu Viorel, Neghici Marcel, Buruiană Nica, Ionescu Laurenţiu, Felea Iosif şi Benea Vasile.

Procedura îndeplinită.

Preşedintele a stabilit identitatea inculpaţilor care este cea menţionată în interogatoriile anexate la dosar. Martorii prezenţi au fost invitaţi să părăsească sala de şedinţă după care înainte de citirea actului de trimitere în judecată reprezentantul NAVROM a declarat că se constituie parte civilă ăn cauză cu suma de 233.605 lei. S-a dat apoi citire de către grefier actului de învinuire iar ulterior preşedintele a procedat la ascultarea pe rând şi separată a inculpaţilor răspunsurile acestora fiind consemnate în rezumat în procesele verbale de ascultare ataşate la dosar. S-a procedat apoi la ascultarea martorilor prezenţi propuşi de acuzare ale căror depoziţii s-au anexat de asemenea la dosarul cauzei.

După ascultarea martorilor, s-a luat legătura apărătorilor cu inculpaţii. Înainte de a se cere o probă de către apărători sau inculpaţi în baza art.336 al.1 lit.C a Codului de procedură penală, procurorul militar a cerut extinderea procesului militar şi pentru infracţiunea prevăzută de art.223 al.3 C.pen. în ce-l priveşte pe Scaleţchi Florentin, pentru infracţiunea prevăzută de art.26 rap.la art.223 al.3 C.pen. în ce-l priveşte pe Mateescu Alexandru şi pentru infracţiunea prevăzută de art.25 rap.la art.223 al.3 C.pen. în ce-l priveşte pe Iancu Lucian Spiru, declarând totodată că pune în mişcare acţiunea penală pentru faptele de mai sus. Apărătorii inculpaţilor având cuvântul asupra cererii procurorului militar au declarat pe rând că nu se opun cerând totodată să se ia act că nu solicită amânarea cauzei pentru pregătirea apărării. Tribunalul examinând cererea procurorului militar şi văzând pe de o parte că în timpul judecăţii au rezultat în sarcina inculpaţilor date cu privire la săvârşirea infracţiunilor indicate mai înainte ce au legătură cu infracţiunea de bază pentru care aceştia au fost trimişi în judecată iar pe de altă parte că procurorul a declarat că pune în mişcare acţiunea penală faţă de ei, dispune judecarea cauzei în ce-l priveşte pe Scaleţchi Florentin şi cu privire la infracţiunea prevăzută de art.223 al.3 C.pen., în ce-l priveşte pe Mateescu Alexandru, şi cu privire la infracţiunea prevăzută de art.26 raportat la art.223 al.3 C.pen. iar în ce-l priveşte pe Iancu Lucian Spiru şi cu privire la infracţiunea prevăzută de art.25 raportat la art.223 al.3 C.pen.


Tribunalul, luând act de declaraţiile părţilor şi apreciind că din oficiu nu se impun administrarea şi a altor probe în vederea stabilirii situaţiei de fapt, consideră cercetarea judecătorească terminată şi dispune trecerea la dezbateri.

S-a dat cuvântul procurorului militar care a susţinut vinovăţia inculpaţilor, arătând în esenţă că aceştia în luna februarie 1985 la îndemnul lui Iancu Lucian Spiru s-au constituit într-o grupare în scopul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.155 şi art.164 C.pen. păşind chiar la executarea unor acţiuni şi anume, au organizat preluarea controlului mineralierului Uricani ce făcea curse interne între portul Constanţa şi Galaţi, devierea navei de la itinerariul stabilit de NAVROM, ieşirea clandestină din ţară şi prezentarea lor în faţa poliţiei dintr-un stat occidental în care să se stabilească.

Urmăreau ca organelor poliţieneşti amintite să le ceară azil politic făcând declaraţii în acest sens în cuprinsul cărora să invoce aşa zise acte de persecuţie, precum şi convingeri politice opuse orînduirii socialiste. Drept consecinţă, la 15 martie 1985, Scaleţchi Florentin, primind comanda navei Uricani pentru a se deplasa de la Constanţa la Galaţi cu 10.000 tone minereu destinat Combinatului siderurgic din localitate, a îmbarcat clandestin la bord pe Mateescu Alexandru şi Iancu Lucian Spiru, primul fiind prezentat echipajului drept noul timonier iar secundul drept un prieten care face o plimbare până la Galaţi. Seara târziu, după ce Scaleţchi Florentin sub diferite pretexte a debarcat de pe navă, o serie de marinari ce făceau parte din siguranţa navigaţiei a scos mineralierul din port şi a instalat la timonă pe Mateescu Alexandru căruia i-a fixat prin giroscop direcţia de mers spre sud în loc de nord.

Aşa, ambii au deviat itinerarul navei spre Istambul deplasându-se în acea direcţie până în dimineaţa zilei de 16 martie 1985, ora 7.

Pentru ca acţiunea lor să nu fie descoperită, Scaleţchi Florentin a adunat în cabina sa pe o parte din personalul navei pe care împreună cu Iancu Lucian Spiru l-a servit cu băuturi alcoolice până târziu apoi, pretinzând că unii ofiţeri ce trebuiau să asigure serviciul de comandă şi cart sînt sub influenţa alcoolului i-a trimis să se odihnească, sarcinile acestora fiind preluate de el până dimineaţa. În dimineaţa zilei de 16 martie 1985, secundul navei a observat devierea itinerarului acestuia, aşa că de comun acord cu restul membrilor echipajului i-a izolat pe cei trei inculpaţi şi a adus nava în ţară. În momentul în care a fost observată devierea itinerarului navei, aceasta se găsea mult în apele teritoriale ale Turciei. Prin manevrele întreprinse, Scaleţchi Florentin care în calitate de comandant avea în primire şi administrare nava cu tot ce era pe aceasta, a folosit-o în interesul său şi în interesul celorlalţi coinculpaţi, Mateescu Alexandru dându-i ajutor în această folosire în calitate de timonier, iar Iancu Lucian determinându-l la acţiunea de folosire  prin promiterea angajării sale în Turcia pe o navă aparţinând unei mari armatoare femeie pe care el o cunoştea. În continuare, procurorul a arătat că prin faptele lor, inculpaţii au stânjenit în mod deosebit de grav activitatea Intreprinderii NAVROM şi în acelaşi timp au pus în pericol realizarea planului de producţie al Combinatului Siderurgic Galaţi. Totodată, au păgubit Intreprinderea NAVROM cu suma de 233.695 lei, reprezentând uzura, combustibilul consumat suplimentar, uleiuri suplimentare, zile în plus de mers, staţionarea navei la întoarcerea în port şi neîncasarea navlului cuvenit. Precizăm că faptele au fost recunoscute de inculpaţi şi dovedite cu probele cauzei, procurorul a cerut condamnarea tuturor pentru infracţiunea prevăzută de art.167, al.1 C.pen. raportată la art.155 şi 164 C.pen. accentuînd că în ce-l priveşte pe Scaleţchi Florentin solicită pedeapsa cu moartea.

A cerut de asemenea condamnarea tuturor pentru infracţiunea prevăzută de art.245 al.1 C.pen., condamnarea lui Scaleţchi Florentin şi Mateescu Alexandru pentru infracţiunea prevăzută de art.123 al.2 din Decretul 443/1972 şi a lui Iancu Lucian pentru infracţiunea prevăzută de art.26 raportat la art.123 al.2 din acelaşi decret.

In fine, a cerut condamnarea lui Scaleţchi Florentin la pedeapsa cu moartea şi pentru infracţiunea prevăzută de art.223 al.3 C.pen. şi condamnarea la pedepse privative de libertate a lui Mateescu Alexandru pentru complicitate la delapidare prevăzută de art.26 raportat la art.223, al.3 C.pen., iar lui Iancu Lucian Spiru pentru infracţiunea prevăzută de art.25 raportat la art.223 al.3 C.pen.

Reprezentantul părţii civile NAVROM Constanţa având cuvântul a cerut ca inculpaţii să fie obligaţi în solidar la plata despăgubirilor civile în sumă de 233.695 lei, paguba fiind urmare a acţiunilor lor infracţionale.

Apărătorul inculpatului Scaleţchi Florentin având cuvântul a arătat în esenţă că acesta şi-a recunoscut faptele imputate ce sînt dovedite şi cu celelalte probe administrate în cauză, însă apreciază că în speţă nu este vorba de complot în vederea săvârşirii infracţiunilor de trădare şi sabotaj. În plus, a arătat că inculpatul nu a săvârşit nici un act material care să profileze conţinutul infracţiunii de trădare sau al celei de sabotaj. Drept consecinţă, a cerut schimbarea încadrării juridice. În ceea ce priveşte pedeapsa, a cerut ca aceasta să fie în limitele textului de lege prevăzut de art.323 al.2 C.pen., adică infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute de art.223 al.2 din Decretul 443/72 şi cea prevăzută de art.245 al.1 C.pen. în care probele penale sînt de necontestat, a precizat că inculpatul a săvârşit şi aceste două infracţiuni care au fost recunoscute de el şi stabilite cu celelalte probe ale dosarului. În ce priveşte pedepsele pentru aceste fapte, a cerut ca în aplicarea lor să se ţină seama de tinereţea inculpatului, de munca desfăşurată în NAVROM timp de 8 ani, cât şi de comportarea anterioară bună pe care a avut-o.

Apărătorul inculpatului Mateescu Alexandru, în ce priveşte infracţiunea de la art.167, al.1 C.pen. raportat la art.155 şi 164 C.pen. a cerut schimbarea încadrării juridice din aceasta în infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de acte penale prevăzută de art.233 al.2 C.pen. şi stabilirea unei pedepse juste şi educative, care să-l redea societăţii, avându-se în vedere că deşi recidivist, are greutăţi familiale şi doi copii minori de creşterea şi educarea cărora trebuie să se ocupe. Apărătorul inculpatului Iancu Lucian Spiru, invocând aceleaşi considerente ridicate de apărătorii celorlalţi coinculpaţi, a cerut în esenţă în ce priveşte infracţiunea prevăzută de art.167 al.1 C.pen. raportat la art.155 şi 164 C.pen schimbarea încadrării juridice din aceasta în infracţiunea prevăzută de art.323 al.2 C.pen.

Procurorul militar având cuvântul cu privire la schimbările de încadrare juridică puse în discuţie de către apărători, a declarat că se opune la acestea şi că îşi menţine concluziile sale iniţiale de condamnare a tuturor inculpaţilor pentru infracţiunea de complot în vederea trădării şi sabotajului, precizând că nu este necesar să fi fost săvârşit un act material de natura dispoziţiilor art.155 şi 164 C.pen. şi doar ca asocierea sau gruparea formate de inculpaţi să fi avut scopul comiterii infracţiunilor prevăzute de art.155 şi 164 C.pen. (respectiv trădare şi sabotaj)

În acest sens, procurorul militar a arătat că există şi intenţie directă, deoarece inculpaţii au urmărit prin cererea de azil politic şi prin declaraţiile pe care plănuiseră să le facă în faţa elementelor poliţieneşti dintr-un stat occidental, elemente ce sînt agenţi ai unei puteri străine, să submineze puterea politică a statului român, prin defăimarea politicii interne şi externe a acestuia. În plus, a arătat că realmente inculpatul Scaleţchi Florentin a săvârşit şi acte materiale de natura dispoziţiilor art.164 C.pen. în sensul că în calitate de comandant al mineralierului Uricani în timp ce se afla în exerciţiul atribuţiunilor de servici în mod voit şi-a îndeplinit defectuos îndatoririle ce-i reveneau.

În final, procurorul a arătat că şi în privinţa actelor de natura dispoziţiilor art.164 .pen. inculpatul Scaleţchi Florentin ca şi ceilalţi au acţionat cu intenţie directă reaua lor credinţă rezultând  din maşinaţiunile întreprinse şi mai ales din faptul că ideile politice contrare orînduirii socialiste pe care plănuiseră a le invoca în cadrul cererii de azil politic voiau să le dovedească printre altele cu însuşi actul material al schimbării itinerarului navei şi al aducerii acesteia încărcată cu 10.000 tone minereu destinat economiei naţionale a României în apele teritoriale ale unei puteri străine.

Apărătorii, avînd pe rând cuvântul, au declarat că nu mai au nimic de adăugat şi că-şi menţin concluziile puse. După ce inculpaţii au avut ultimul cuvînt Tribunalul s-a retras pentru a delibera.

T R I B U N A L U L

Deliberând în secret în cauza judecată, şi având în vedere cercetarea judecătorească, concluziile procurorului militar ale părţii civile, ale apărătorilor, precum şi susţinerile inculpaţilor  făcute personal în faţa instanţei în şedinţă publică constată următoarele:

În fapt,

În drept,

Fapta inculpaţilor Scaleţchi Florentin şi Iancu Lucian Spiru de a se fi constituit în luna februarie 1985 într-o grupare în cadrul căreia au organizat preluarea controlului mineralierului Uricani, împiedicarea ofiţerilor de punte de a-şi îndeplini atribuţiile ce le reveneau, devierea itinerarului stabilit de NAVROM, ieşirea clandestină din ţară şi prezentarea lor în faţa elementelor poliţieneşti agenţi ai unei puteri străine dintr-un stat capitalist, în faţa cărora să ceară azil politic, sens în care să facă şi declaraţii de denigrare a politicii statului român, prin aceasta sabotând şi submina puterea politică a României, precum şi fapta lui Mateescu Alexandru de a fi aderat la o asemenea grupare cunoscându-i scopul, intruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complot prevăzută de art.167 al.1 Cod penal, raportat la art.155  şi art.164 Cod penal.

În plus, inculpatul Scaleţchi Florentin cu concursul lui Iancu Lucian şi al lui Mateescu Alexandru a săvârşit şi acte materiale de natura celor prevăzute de art.164 C.pen. în sensul că în calitate de comandant al mineralierului Uricani, în exerciţiul atribuţiunilor de serviciu în mod voit şi-a îndeplinit defectuos îndatoririle ce-i reveneau şi anume prin abuz a debarcat de pe navă jumătate din echipaj în frunte cu telegrafistul şi o parte din mecanicii motorişti care făceau parte din securitatea navigaţiei, tot prin abuz a îmbarcat persoane străine de echipaj, a instalat la timonă pe Mateescu Alexandru după care amândoi au deviat itinerariul normal al navei îndreptînd-o spre Istambul, încărcată cu 10.000 tone de minereu. Prin asemenea acte abuzive, Scaleţchi Florentin în colaborare cu ceilalţi doi coinculpaţi nu a dus minereul la Galaţi pentru a intra în producţia combinatului siderurgic căruia îi era destinat şi au perturbat în mod deosebit de grav activitatea Intreprinderii NAVROM a Combinatului sus amintit cât şi economia naţională. Pe de altă parte, au produs şi daune avutului obştesc.

În toate acestea, inculpaţii au acţionat cu intenţie, reaua lor credinţă rezultând din maşinaţiunile întreprinse, şi mai ales din faptul că ideile politice contrare orînduirii socialiste pe care plănuiseră a le invoca în cadrul cererii de azil politic voiau să le dovedească cu însuşi actul material al devierii navei de la drumul normal şi a-l aducerii acesteia încărcată cu 10.000 tone minereu destinat economiei naţionale a României în apele teritoriale ale unei puteri străine.

Fapta inculpaţilor Scaleţchi Florentin şi Mateescu Alexandru de a fi deviat cu rea credinţă în ziua de 15 martie 1985 şi în împrejurările arătate ăn starea de fapt interariul stabilit de NAVROM mineralierului Uricani şi de a-l fi dus în apele teritoriale ale Turciei unde au ajuns în dimineaţa zilei de 16 martie 1985, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.123 al.2 din Decretul 443/72.

Devierea itinerariului normal al navei, inculpaţii au realizat-o punînd stăpînire pe posturile de comandă şi de siguranţă a navigaţiei prin instalarea la timonă a lui Mateescu Alexandru şi prin împiedicarea ofiţerilor de punte de a-şi îndeplini sarcinile ce le reveneau pe timp de noapte, în cadrul serviciului de comandă şi cart.

Fapta inculpatului Iancu Lucian Spiru de a fi ajutat cu rea credinţă şi în urma unei înţelegeri prealabile pe Scaleţchi Florentin şi Mateescu Alexandru să schimbe itinerariul normal al mineralierului Uricani în ziua de 15 martie 1985 şi în împrejurările arătate în starea de fapt pentru a-l conduce în apele teritoriale ale Turciei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.26 C.pen, raportată la art.123 al.2 din Decretul nr.443/72.

Fapta inculpaţilor Scaleţchi Florentin, Mateescu Alexandru şi Iancu Lucian Spiru de a fi ieşit în ziua de 15 martie 1985 în împrejurările arătate în starea de fapt, în afara graniţelor ţării în mod fraudulos şi prin întrebuinţarea de manopere dolosive, cunoscînd că prin aceasta aduc atingere regulilor ce reglementează intrarea şi ieşirea din ţară întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.245 al.1 C.pen.

Sub aspectul laturii civile, Intreprinderea NAVROM Constanţa s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de lei 233.695, solicitînd obligarea în solidar a inculpaţilor la plata acestei sume.

Cum paguba există, a fost dovedită prin acte şi totodată este o urmare directă a acţiunilor ilegale ale inculpaţilor, urmează a fi admisă acţiunea civilă iar inculpaţii urmează a fi obligaţi în solidar la plata sumei de 233.695 lei, faţă de NAVROM Constanţa pentru daunele produse, sumă la care se vor adăuga dobînzile legale aferente de la data rămînerii definitive a hotărîrii şi pînă la acoperirea integrală a pagubei.

Inculpaţii vor fi obligaţi şi la plata cheltuielilor judiciare faţă de stat.

Pentru aceste motive, în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Cu unanimitate de voturi condamnă pe:

1.        Scaleţchi Florentin, născut la 11 septembrie 1954, în Constanţa, fiul lui Constantin şi Eliza, fost căpitan de vas, absolvent al Institutului de marină, necăsătorit, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în Constanţa, str.Orhideelor nr.2, Bloc 4, ap.44, judeţul Constanţa, la:

–          moarte şi confiscarea totală a averii pentru infracţiunea prevăzută de art.167 al.1, teza 1, raportat la art.164 şi art.155 C.pen.;

–          moarte şi confiscarea totală a averii pentru infracţiunea de delapidare prevăzută de art.223 al.3, teza I C.pen. prin extinderea procesului penal conform art.336 al.1 lit.A Cod procedură penală;

–          15 (cincisprezece) ani închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art.123 al.2 din Decretul nr.443/1972 şi

–          3 ani închisoare pentru infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei prevăzută de art.245 al.1, Cod penal.

Potrivit art.67 Cod penal, va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa cu moartea, confiscarea totală a averii şi degradarea militară.

2.        Mateescu Alexandru, născut la 20 decembrie 1948, în com.Lipniţa, judeţul Constanţa, fiul lui Gheorghe şi Victoria, marinar, absolvent al Şcolii generale, căsătorit, are doi copii minori, recidivist, ultimul domiciliu în Constanţa, Aleea Ortensiei nr.14, Bl.R2, ap.50, judeţul Constanţa, la:

–          20 de ani închisoare, interzicerea drepturilor prevăzute de art.6 lit.A şi B cod penal pe timp de 10 ani şi confiscarea parţială a averii pentru infracţiunea prevăzută de art.167 al.1 teza a II-a raportat la art.164, art.155 şi art.37 lit.A cod penal.

–          20 (douăzeci) ani închisoare, interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.A şi B cod penal pe timp de 10 ani şi confiscarea parţială a averii, pentru infracţiunea de complicitate la delapidare prevăzută de art.26 raportat la art.223 al.3, teza II şi art.37 lit.A cod penal prin extinderea procesului penal conform art.336 al.1 lit.A cod de procedură penală.

–          15 (cincisprezece) ani închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art.123 al.2 din decretul nr.443/1972 cu aplicarea art.37 lit.A, cod penal şi

–          3 (trei) ani închisoare pentru infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei prevăzută de art.245 al.1 cod penal cu aplicarea art.37 lit.A cod penal.

În baza art.67 cod penal dispune degradarea militară a inculpatului.

Potrivit art.33 şi 34 cod penal va executa pedeapsa cea mai grea respectiv 20 (douăzeci) ani închisoare, interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.A şi B cod penal pe timp de 10 ani, confiscarea parţială a averii şi degradarea militară.

3.        Iancu Lucian Spiru, născut la 3 februarie 1940, în Constanţa, fiul lui Gheorghe şi Claudia, artist, absolvent al Institutului de Artă teatrală şi Cinematofrafică, căsătorit, are un copil minor, fără antecedente penale, domiciliat în Constanţa, bdul Tomis nr.313, bloc 2A, et.8, ap.33 jud.Constanţa la:

–          20 (douăzeci) ani închisoare interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.A şi B cod penal pe timp de 10 ani şi confiscarea parţială a averii pentru infracţiunea prevăzută de art.167 al.1 teza a II, raportat la art.155 şi art.164 cod penal;

–          20 (douăzeci) ani închisoare, interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.A şi B cod penal timp de 10 ani şi confiscarea parţială a averii pentru infracţiunea de instigare la delapidare prevăzută de art.25 raportat la art.223 al.3 teza a II-a cod penal prin extinderea procesului penal conform art.336 al.1 lit.A cod de procedură penală.

–          15 (cincisprezece) ani, inchisoare pentru infracţiunea prevăzută de art.26 raportat la art.123 al.2 din decretul nr.443/1972 şi

–          3 (trei) ani închisoare pentru infracţiunea de trecere frauduloasă a graniţei prevăzută de art.245 al.1 cod penal.

În baza art.33 şi 34 cod penal va executa pedeapsa cea mai grea respectiv 20 (douăzeci) ani închisoare, interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.A şi B cod penal pe timp de 10 ani, confiscarea parţială a averii şi degradarea militară.

Menţine starea de arest a tuturor inculpaţilor şi le compută detenţia preventivă de la 17 martie 1985. Admite acţiunea părţii civile Intreprinderea de exploatare a Flotei Maritime NAVROM Constanţa şi obligă pe inculpţai să plătească acesteia în solidar suma de 233.695 lei reprezentând despăgubiri civile, sumă la care se adaugă dobânzile legale aferente de la data rămânerii definitive a hotărârii până la acoperirea integrală a prejudiciului.

Îi mai obligă la câte 5.000 lei cheltuieli judiciare fiecare.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpaţi şi de la pronunţare pentru celelalte părţi.

Dată şi citită în şedinţă publică astăzi 26 martie 1985 la Constanţa.

Preşedinte,                                                                                                                           Judecător,

Col.de justiţie                                                                                                       Col.de justiţie

Sitaru Valeriu                                                                                                     Galatiuc Mircea

Asesori populari:

Căp.rang I – Gălie Gheorghe

Căp.rang II – Neacşu Mircea

Căp.rang.II – Pahomil Ion

Sursă: Organizatia pentru Apararea Drepturilor Omului

 Posted by at 11:48 am

  One Response to “Iancu Lucian Spiru (1940)”

  1. […] el şi Iancu, era cel de la maşină care i-a ajutat ori un timonier, nu mai ţin minte. El a fost condamnat la moarte, pentru că asta era pedeapsa pentru deturnare şi terorism la vremea respectivă. Ah, şi pentru […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(necesar)

(necesar)

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.